title Thông tin chỉ đạo điều hành

Ban hành danh mục nhóm sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp TP
Thứ sáu, 16/11/2018, 14:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành danh mục nhóm sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp TP thuộc 3 lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản có tỷ trọng và giá trị cao; có khả năng mở rộng sản xuất giống, phát triển ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học; có khả năng mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân khu vực nông thôn ngoại thành trong quá trình xây dựng nông thôn mới.


 

Theo đó, danh mục nhóm sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp TP gồm: nhóm sản phẩm cây trồng chủ lực là rau và hoa, cây kiểng; nhóm sản phẩm chăn nuôi chủ lực là bò sữa (con giống, sữa) và heo (con giống, thịt); nhóm sản phẩm thủy sản chủ lực là tôm nước lợ (cá cảnh xác định là nhóm sản phẩm có tiềm năng).

 

 

Sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp TP là sản phẩm chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của TP và có xu hướng phát triển ổn định; phù hợp với điều kiện sinh thái, truyền thống và kinh nghiệm sản xuất trên địa bàn TP và có khả năng cạnh tranh phát triển; phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; có khả năng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, tạo sản phẩm đạt năng suất, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; có tiềm năng mở rộng thị trường sản xuất giống cung cấp cho TP và các tỉnh; có điều kiện tham gia các chuỗi liên kết và cung ứng, sơ chế, đóng gói, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu; có lợi nhuận, giá trị tăng cao; có hiệu quả xã hội và giải pháp giảm ô nhiễm môi trường.

 


VH

Tin mới hơn
Tin đã đưa