title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021
Thứ sáu, 16/07/2021, 16:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC của các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện, UBND phường, xã, thị trấn.

Kế hoạch cũng nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và thực hiện công tác CCHC; phát hiện những mô hình, gương điển hình, sáng tạo để nhân rộng, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, những vấn đề mới phát sinh trong công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương và những biện pháp chấn chỉnh kịp thời, nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC.

MCNT

Tin mới hơn
Tin đã đưa