title Thông tin chỉ đạo điều hành

Ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn TPHCM
Thứ tư, 02/06/2021, 10:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn TPHCM nhằm tăng cường các hoạt động phòng, chống mại dâm, giảm số người tham gia hoạt động mua bán dâm, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; hạn chế các ảnh hưởng do tệ nạn mại dâm gây ra đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Kế hoạch cũng nhằm đảm bảo sự bình đẳng, chú trọng các hỗ trợ xã hội, thúc đẩy việc đảm bảo quyền tiếp cận và sử dụng các dịch vụ an sinh xã hội, tạo cơ hội để người bán dâm thay đổi hành vi, hòa nhập cộng đồng; đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn TPHCM.

HTND

Tin mới hơn
Tin đã đưa