title Thông tin chỉ đạo điều hành

Ban hành “Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 - 2025”
Thứ năm, 04/02/2021, 15:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định ban hành “Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 - 2025” nhằm thực hiện việc quan trắc môi trường vùng nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất, kịp thời cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp xử lý, phòng ngừa khi môi trường thủy sản mất an toàn, giảm thiểu thiệt hại do môi trường gây ra, hướng đến phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững, hiệu quả.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 29/1/2021.

Xem Quyết định tại đây.

NDH

Tin mới hơn
Tin đã đưa