title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn TPHCM năm 2021
Thứ tư, 02/06/2021, 10:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn TPHCM năm 2021.

Kế hoạch nhằm rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính (TTHC) để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định về TTHC không cần thiết, không phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân; rà soát, đánh giá TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ưu tiên cung cấp lên Cổng Dịch vụ công TP và tích hợp, kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Kế hoạch cũng nhằm đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; đơn giản hóa, cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy định; áp dụng cơ chế liên thông, kết hợp để tăng cường sự phối hợp của các cơ quan nhà nước và tạo thuận lợi cho người dân.

Xem Quyết định tại đây.

NDH

Tin mới hơn
Tin đã đưa