title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình CCHC và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 – 2025
Thứ hai, 12/04/2021, 14:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC) và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 - 2025.

Kế hoạch nhằm tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ và có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được quy định tại Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội TP.  

Kế hoạch cũng nhằm khắc phục các điểm còn hạn chế, đưa TP vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước; xác định trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC và đề ra các giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC của TP, cũng như định lượng được hiệu quả của công tác CCHC, sự phục vụ người dân, tổ chức của các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP.

Xem Quyết định tại đây.

HTND

Tin mới hơn
Tin đã đưa