title Thông tin chỉ đạo điều hành

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn TPHCM năm 2021
Thứ năm, 07/01/2021, 16:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn TPHCM năm 2021.

Kế hoạch này nhằm tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ và có hiệu quả với Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình CCHC, nâng cao Chỉ số CCHC (PAR Index) và chương trình nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư của TPHCM, giai đoạn 2021 – 2025; khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC, nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp trong và sau dịch COVID-19; tổ chức chính quyền đô thị tại TP đồng bộ với Đề án xây dựng chính quyền điện tử và Đề án xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh vào năm 2021 tầm nhìn năm 2025.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng đặt mục tiêu phấn đấu chỉ số CCHC của TP (PAR Index) năm 2021 cao hơn so với năm 2020, trong 5 địa phương dẫn dầu cả nước và có 5 mô hình, giải pháp, sáng kiến trong công tác CCHC được trao giải của “Giải thưởng Sáng tạo TP năm 2021”.

 

NTCN

Tin mới hơn
Tin đã đưa