title Thông tin chỉ đạo điều hành

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn TPHCM
Thứ hai, 29/03/2021, 16:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn TPHCM.

Việc ban hành kế hoạch nhằm triển khai kịp thời việc tổ chức thi hành Luật trên phạm vi TP; xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện trong việc thực hiện, phối hợp thực hiện để Luật được triển khai thi hành thống nhất, đồng bộ, kịp thời; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

HTND

Tin mới hơn
Tin đã đưa