title Thông tin chỉ đạo điều hành

Ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn TPHCM
Thứ sáu, 09/04/2021, 13:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn TPHCM nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai; phát huy ý thức tự giác, tự lực, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân trên địa bàn TP.

UBND TP yêu cầu công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cần được tiến hành chủ động, thường xuyên nhằm ứng phó kịp thời các loại hình thiên tai và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản...

HTND

Tin mới hơn
Tin đã đưa