title Thông tin chỉ đạo điều hành

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của UBND TP, Chủ tịch UBND TP
Thứ năm, 28/02/2019, 04:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của UBND TP, Chủ tịch UBND TP. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2019.

Theo đó, TP lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị.

 

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và chịu trách nhiệm về tình hình, kết quả giải quyết các thủ tục hành chính.

 

Việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông; đảm bảo sự khách quan, công khai, minh bạch, đúng pháp luật và đúng hạn.

 

Hiện tại, có 96 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của UBND TP, Chủ tịch UBND TP.

 

Xem chi tiết Quy chế tại đây.

 

TNN

Tin mới hơn
Tin đã đưa