title Thông tin chỉ đạo điều hành

Ban hành Quy chế phối hợp tổ chức tuyển, chọn huấn luyện viên, vận động viên thể thao
Thứ ba, 14/09/2021, 17:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Quy chế phối hợp tổ chức tuyển, chọn huấn luyện viên, vận động viên thể thao TPHCM.

Quy chế này quy định về công tác phối hợp, trách nhiệm của các đơn vị trong việc tổ chức tuyển, chọn huấn luyện viên, vận động viên để đào tạo, huấn luyện, tập huấn ngắn hạn và dài hạn cho các đội tuyển thể thao của TPHCM.

Quy chế này áp dụng cho các huấn luyện viên, vận động viên là công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quốc tịch Việt Nam tự nguyện đăng ký và được tuyển, chọn đào tạo, huấn luyện, tập huấn trong các đội tuyển thể thao Thành phố theo quyết định của Sở Văn hóa và Thể thao. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp trong việc tổ chức tuyển, chọn huấn luyện viên, vận động viên thể thao.

Nguyên tắc, yêu cầu phối hợp: Việc tuyển, chọn huấn luyện viên, vận động viên phải đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, bình đẳng, công bằng và hiệu quả.

Đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình tuyển, chọn huấn luyện viên, vận động viên.

Đảm bảo về chuyên môn, chất lượng của đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên và các đối tượng cấu thành trong bộ môn thể thao, hướng đến mục tiêu tìm kiếm, phát hiện tài năng và thành tích thể thao.

Tổ chức tuyển, chọn người có đủ tiêu chuẩn về đạo đức, tài năng thể thao, trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe được triệu tập vào các đội tuyển Thành phố, đội tuyển trẻ Thành phố, đội tuyển năng khiếu Thành phố để đào tạo ngắn hạn và dài hạn các đợt tập huấn, thi đấu.

Nâng cao trách nhiệm phối hơpk giữa các cơ quan đơn vị, huấn luyện viên, vận động viên thể thao tham gia vào các đội tuyển thể thao của Thành phố.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa