title Thông tin chỉ đạo điều hành

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
Thứ sáu, 02/04/2021, 09:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn TPHCM.

Quy chế này quy định về mối quan hệ phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động vật liệu nổ nông nghiệp và tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương trên địa bàn TPHCM; quy chế này không áp dụng đối với các hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng và trong các trường hợp khẩn cấp khác theo quy định của pháp luật.

Xem Quy chế tại đây.

NTCN

Tin mới hơn
Tin đã đưa