title Thông tin chỉ đạo điều hành

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp
Thứ năm, 23/05/2019, 08:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND TP; đồng thời chịu sự kiểm tra, thanh tra và hướng dẫn về chuyên môn của bộ, ngành Trung ương và của sở quản lý chuyên ngành.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp có chức năng: làm chủ đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp và các dự án khác sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao; tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng; bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quvết định đầu tư; nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực, nhân lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao; đầu tư xây dựng các dự án bằng các nguồn vốn huy động theo phương thức xã hội hóa, hợp tác công tư hoặc phương thức khác được pháp luật cho phép…

Trụ sở giao dịch chính đặt tại số 5 Phùng Khắc Khoan, phường Đakao, quận 1.

NNTM

Tin mới hơn
Tin đã đưa