title Thông tin chỉ đạo điều hành

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
Thứ ba, 14/05/2019, 02:42 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND TP; đồng thời chịu sự kiểm tra, thanh tra và hướng dẫn về chuyên môn của sở quản lý chuyên ngành.

Ban Quản lý có chức năng: làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng các công trình, dự án thuộc lĩnh vực giao thông đô thị và các dự án khác sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao; tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng; bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho đơn vị quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư; đầu tư xây dựng các dự án theo chức năng, lĩnh vực chuyên môn của Ban bằng các nguồn vốn huy động theo phương thức xã hội hóa, hợp tác công tư hoặc phương thức khác được pháp luật cho phép; nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cẩu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao...

Trụ sở Ban Quản lý đặt tại số 3 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3.

NNTM

Tin mới hơn
Tin đã đưa