title Thông tin chỉ đạo điều hành

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án hạ tầng
Thứ ba, 21/05/2019, 02:23 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trực thuộc UBND TP (gọi tắt là Ban Quản lý dự án hạ tầng).

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND TP. Sở Xây dựng theo dõi, quản lý hoạt động của Ban Quản lý dự án hạ tầng, trừ nội dung nhân sự lãnh đạo Ban và các dự án nhóm A, dự án PPP, dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách thông qua vay vốn nước ngoài.

Ban Quản lý dự án hạ tầng có chức năng: làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng các công trình, dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng đô thị (cấp, thoát nước đô thị, chống ngập; công viên, cây xanh đô thị; chiếu sáng đô thị) và các dự án khác sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao; tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng; bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư; nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao…

Trụ sở Ban đặt tại số 10 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1.

NTK

Tin mới hơn
Tin đã đưa