title Thông tin chỉ đạo điều hành

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND TP
Thứ năm, 25/03/2021, 15:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND TPHCM.

Theo đó, Văn phòng UBND TP (Văn phòng) là cơ quan thuộc UBND TP; có chức năng tham mưu, giúp UBND TP về: chương trình, kế hoạch công tác của UBND TP, Chủ tịch UBND TP; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của địa phương; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của UBND TP, Chủ tịch UBND TP; đầu mối Cổng thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND TP, Chủ tịch UBND TP; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động chung của UBND TP; giúp Chủ tịch UBND TP và các Phó Chủ tịch UBND TP thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý công tác quản trị nội bộ của Văn phòng.

Trụ sở làm việc của Văn phòng đặt tại số 86 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1.

Xem nội dung Quy chế tại đây.

NTCN

Tin mới hơn
Tin đã đưa