title Thông tin chỉ đạo điều hành

Ban hành Quy chế về thành lập, tổ chức và hoạt động của tố chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND TP
Thứ ba, 12/03/2019, 09:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quy chế về thành lập, tổ chức và hoạt động của tố chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND TP, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2019.

Theo đó, tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng nghiên cứu, tham mưu giúp UBND TP, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, phối hợp, triển khai, giải quyết một hoặc một số nhiệm vụ, công việc quan trọng hoặc theo nhu cầu của TP, có tính chất và yêu cầu liên ngành, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc TP.

 

Xem chi tiết Quy chế tại đây

VH

Tin mới hơn
Tin đã đưa