title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Ban hành Quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 24/06/2011, 23:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

 

(SQHKT) – UBND thành phố vừa ký Quyết định ban hành Quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.
Quy định này quy định các trường hợp điều chỉnh đồ án quy hoạch chung quận, huyện; đồ án quy hoạch chung thị trấn, các khu đô thị mới và các khu chức năng đô thị; đồ án QHCT 1/2000, quy hoạch phân khu, QHCT 1/500, thiết kế đô thị riêng đã được phê duyệt và công bố.
Điều kiện để điều chỉnh quy hoạch đô thị khi có sự điều chỉnh về chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quốc phòng, an ninh; định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia…; hoặc hình thành các dự án trọng điểm có ý nghĩa quốc gia; hoặc quy hoạch đô thị không thực hiện được hoặc việc triển khai thực hiện gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội…; hoặc có sự biến động về điều kiện khí hậu, địa chất, thủy văn…
Theo quy định, có 3 loại điều chỉnh quy hoạch đô thị:
-      Điều chỉnh tổng thể quy hoạch đô thị: quy hoạch được điều chỉnh khi tính chất, chức năng, quy mô của đô thị, của khu vực lập quy hoạch chi tiết thay đổi hoặc nội dung dự kiến điều chỉnh làm thay đổi cơ cấu, định hướng phát triển chung của đô thị, đồng thời đảm bảo được yêu cầu thực tế và phù hợp với xu thế phát triển;
-      Điều chỉnh cục bộ đô thị được tiến hành khi nội dung dự kiến điều chỉnh không ảnh hưởng lớn đến tính chất, ranh giới cũng như định hướng phát triển chung của khu vực lập quy hoạch phân khu, QHCT 1/2000 hoặc QHCT 1/500, bên cạnh đó phải xác định rõ phạm vi, mức độ nội dung điều chỉnh nhằm bảo đảm tính liên tục, đồng bộ với quy hoạch chung đô thị;
-      Các dự án đầu tư xây dựng làm thay đổi chức năng sử dụng đất hoặc làm tăng, giảm chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị thì được điều chỉnh nhưng phải bảo đảm khả năng cung cấp hạ tầng kỹ thuật, quy mô sử dụng đất của các công trình hạ tầng xã hội.
Sở QHKT là đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn thành phần, nội dung hồ sơ, bản vẽ điều chỉnh quy hoạch đô thị và tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.
Được biết, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30/05/2011 và thay thế Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND ngày 11/12/2008 của UBND thành phố về ban hành Quy trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm