title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Ban hành Thông tư phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực Bất động sản
Thứ năm, 06/10/2011, 20:55 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Ngày 1/9, Bộ Xây dựng đã chính thức ban hành Thông tư số 12/2011/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.

Thông tư này hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản; áp dụng cho các cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài có tham gia vào các hoạt động kinh doanh bất động sản.

Thông tư quy đnh rõ v các bin pháp chng ra tin, trách nhim ca các s Xây dng tnh, thành ph trc thuc Trung ương trong vic t chc hướng dn, kim tra các t chc, cá nhân kinh doanh bt đng sn, kinh doanh dch v bt đng sn.

Trước ngày 31/12 hàng năm, Sở Xây dựng có trách nhiệm lập báo cáo tổng hợp về hoạt động phòng, chống rửa tiền đã thực hiện trong năm tại địa phương gửi cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Cũng theo thông tư trên, bộ Xây dựng yêu cầu các tổ chức báo cáo phải xây dựng và ban hành quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền nhằm phát hiện và hạn chế các tổ chức, cá nhân thông qua tổ chức báo cáo để thực hiện các hành vi rửa tiền.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm