title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn
Thứ tư, 21/10/2009, 19:55 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (SQHK) – Nhằm phục vụ cho công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm, vừa qua Bộ Xây dựng đã có Thông tư 31/2009/TT-BXD ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn. Tiêu chuẩn này là cơ sở để thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn trong phạm vi ranh giới hành chính của một xã.
Nội dung

Tiêu chuẩn quy định các nội dung lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn, bao gồm: mạng lưới điểm dân cư nông thôn trong ranh giới hành chính của một xã, trung tâm xã và các điểm dân cư nông thôn tập trung.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn phải tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2009.

HT

Thông tư 31/2009/TT-BXD

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm