title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Ban hành văn bản sửa đổi và bổ sung 03 nghị định
Thứ sáu, 08/07/2011, 16:35 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2011/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 149/2004/NĐ-CP quy định việc cấp phép thăm dò; Nghị định 160/2005/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2011/.

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 181/2004/NĐ-CP tại Điều 123. Việc nộp đơn đề nghị giao đất, thuê đất trồng cây hàng năm, đất làm muối trước đây chưa được quy định thì nay đã được bổ sung tại Nghị định 38/2011/NĐ-CP. Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân nộp đơn đề nghị giao đất, thuê đất tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất; trong đơn phải ghi rõ yêu cầu về diện tích đất sử dụng.

Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ lập phương án giao đất chung cho tất cả các trường hợp được giao đất tại địa phương; niêm yết công khai danh sách các trường hợp được giao đất tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã trong thời hạn 7 ngày làm việc và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân, công khai ý kiến phản hồi tại nơi đã niêm yết danh sách; hoàn chỉnh phương án giao đất trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp thông qua trước khi gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để thẩm định và trình Ủy ban Nhân dân cấp huyện xét duyệt.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định phương án giao đất; trình Ủy ban Nhân dân cùng cấp quyết định giao đất; chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện việc giao đất trên thực địa và cấp Giấy chứng nhận. Thời gian thực hiện các công việc tại Phòng Tài nguyên và Môi trường không quá 20 ngày, tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất không quá 10 ngày, rút ngắn 20 ngày so với quy định cũ (là 50 ngày).

Nghị định cũng bổ sung tiêu chuẩn để hộ gia đình, cá nhân được giao đất nông nghiệp theo thứ tự ưu tiên cho hộ gia đình, cá nhân không có đất sản xuất, thiếu đất sản xuất nông nghiệp theo bình quân diện tích đất nông nghiệp tại xã.

Đối với Nghị định số 149/2004/NĐ-CP quy định việc cấp phép thăm dò, Nghị định số 38/2011/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung thời hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất không quá 15 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn không quá 10 năm. Đối với trường hợp nguồn nước đảm bảo khai thác ổn định lâu dài, thời hạn tối thiểu của giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất là 5 năm.

Điểm đáng chú ý tại Nghị định 160/2005/NĐ-CP đã được sửa đổi là bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan, tổ chức đăng ký cấp phép đối với văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc giấy phép đầu tư (nếu có) đối với tổ chức xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài.

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm