title Thông tin chỉ đạo điều hành

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội
Thứ tư, 05/12/2018, 10:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Để chuẩn bị làm việc với Chính phủ trong quý 1/2019, UBND TP vừa chỉ đạo các sở-ngành liên quan triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND TP và chỉ đạo của UBND TP liên quan đến Nghị quyết 54 của Quốc hội; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết trong năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.


Các đơn vị được giao hoàn tất các đề án, nội dung để trình HĐND TP tại kỳ họp tháng 12/2018 gồm: Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, giao quyền tự chủ, xã hội hóa ở một số lĩnh vực; Đề án về chính sách thu hút, bồi dưỡng và phát triển người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực TPHCM có nhu cầu giai đoạn 2018 – 2022; Đề án ứng vốn ngân sách TP cho Trung ương thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 trên địa bàn TP; Đề án miễn học phí bậc trung học cơ sở...

 

 

 

 

 

 

 

Viện Nghiên cứu phát triển được giao sớm thực hiện chỉ đạo về đặt hàng các chuyên gia nghiên cứu, đề xuất tranh thủ tối đa các cơ chế, chính sách mới, vượt trội hơn quy định pháp luật hiện nay và phù hợp với đặc thù của một đô thị đặc biệt mà Nghị quyết 54 đã cho phép để TP có sự bứt phá trong quá trình phát triển.

 

 

 

 

 

 

 

Sở Tài chính sẽ hoàn chỉnh Đề án phối hợp với các Bộ ngành Trung ương thực hiện rà soát việc sắp xếp lại và xử lý các nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn TP; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội năm 2019 cũng như đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính, ngân sách theo Nghị quyết 54 của Quốc hội và các quy định hiện hành.

 

 

 

 

 

 

 

Sở Nội vụ sẽ đề xuất Trung ương phân cấp cho TP thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với tình hình thực tế và đặc thù của đô thị đặc biệt.

 

 

 

 

* UBND TP cũng quyết định bãi bỏ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 về ban hành Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 4/11/2018.


VH


Tin mới hơn
Tin đã đưa