title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Bị hạn chế quyền nếu ở nhà kém chất lượng
Thứ sáu, 28/10/2011, 16:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

Đó là ni dung d tho thông tư hướng dn bo trì công trình xây dng do B Xây dng va hoàn tt. Theo đó, ch nhà có trách nhim bo trì nhà ca mình.

Trường hợp chủ nhà không bảo trì khi nhà có biểu hiện xuống cấp, cơ quan có thm quyn s thc hin các bin pháp an toàn như hn chế hoc ngng cho phép s dng nhà, di chuyn người và tài sn ra khi nhà. Ch nhà không chp hành s b cưỡng chế.

Với nhà ở đã hết tuổi thọ thiết kế, nếu kết quả kiểm định cho thấy chất lượng nhà vẫn đảm bảo an toàn, chủ nhà có thể đề nghị Sở Xây dựng cho phép được tiếp tục sử dụng.

(Theo PL)

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm