title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Bổ sung Danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu đến 2020
Thứ sáu, 20/05/2016, 17:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu Bổ sung Danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu đến 2020
Nội dung
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm