title Thông tin chỉ đạo điều hành

Bổ sung phân công công tác đối với Thường trực UBND TPHCM
Thứ sáu, 26/02/2021, 16:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định về bổ sung phân công công tác đối với Thường trực UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ trái qua: Các Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu, Võ Văn Hoan, Lê Hòa Bình, Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch), Phan Thị Thắng, Dương Anh Đức

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan phụ trách các lĩnh vực sau: Chương trình kích cầu đầu tư trên các lĩnh vực; công tác giáo dục nghề nghiệp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu phụ trách lĩnh vực sau: Công tác về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức phụ trách lĩnh vực sau: Công tác giáo dục phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu.

Các Phó Chủ tịch UBND TP cho ý kiến, phê duyệt các quyết định về nhân sự, bổ nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật của các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp do mình phụ trách trừ trường hợp bổ nhiệm cấp trưởng của các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp do Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách, có ý kiến trước khi trình Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa