title Kinh tế - đô thị

Bổ sung quy hoạch là nhiệm vụ thường xuyên thực hiện Luật Quy hoạch
Thứ ba, 16/07/2019, 06:41 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb)- Sáng 15/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh VGP

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá 14, Quốc hội đã thông qua Luật Quy hoạch, Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Tiếp đó, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, đã được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Luật Quy hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng, bao trùm nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Đặc biệt, Luật Quy hoạch có nhiều khái niệm, quy định lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam như Quy hoạch tổng thể quốc gia được lập cho thời kỳ 10 năm. Trước đây chỉ có Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước mà hiện nay đang xây dựng cho thời kỳ 2021-2030. Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch vừa mang tính vật thể, vừa mang tính chiến lược, lần đầu tiên được triển khai lập.

Để triển khai thi hành Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 phân công cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp như tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quy hoạch; xây dựng các dự án Luật sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch; xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch; thực thi các quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch; xây dựng quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch.

Trong hơn một năm qua, Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, qua đó cũng đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc triển khai còn chậm, thực tế một số khái niệm còn có cách hiểu và vận dụng khác nhau dẫn đến việc lúng túng trong áp dụng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, theo quy định của Luật, Chính phủ phải xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia trình Quốc hội phê duyệt; các Bộ, ngành xây dựng Quy hoạch ngành quốc gia; các địa phương xây dựng Quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

“Đây là những quy hoạch mới, lần đầu tiên xây dựng, đồng thời yêu cầu tích hợp rất cao (bỏ các quy hoạch sản phẩm cụ thể) do đó rất khó triển khai,” Phó Thủ tướng nói, đồng thời thừa nhận việc tổ chức thực hiện Luật Quy hoạch vừa qua còn nhiều lúng túng, ngay cả ở Trung ương, dẫn đến chậm, ảnh hưởng đến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành sớm trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số điều liên quan đến Luật Quy hoạch.

“Trình tự lập quy hoạch theo hướng phải thực hiện đồng bộ, đồng thời, song song nhưng không máy móc. Trong năm 2020 phải cơ bản xong để phê duyệt,” Phó Thủ tướng nói.

Liên quan đến việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép cơ quan có thẩm quyền quyết định thực hiện các dự án đầu tư cấp thiết cho phát triển kinh tế - xã hội, sau đó cập nhật vào Quy hoạch mới.

Với các quy hoạch đã lập, đã tổ chức thẩm định nhưng chưa phê duyệt như kiến nghị của một số địa phương, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết Chính phủ sẽ kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép phê duyệt theo Luật Quy hoạch mới, nhưng không hồi tố các thủ tục trước đây…

NTH

Tin mới hơn
Tin đã đưa