title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới
Chủ nhật, 20/05/2012, 18:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

SQHKT) – Th tướng Chính ph đã ban hành Quyết định số 453/QĐ-TTg b sung Ông Nguyn Văn Biên - Phó Ch tch Thường trc Liên minh Hp tác xã Vit Nam là Thành viên ca Ban Ch đo Trung ương Chương trình mc tiêu Quc gia xây dng nông thôn mi giai đon 2010 - 2020.

Trước đó, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 đã được Thủ tướng quyết định thành lập theo Quyết định số 1013/QĐ-TTg ngày 1/7/2010.

Ban Chỉ đạo được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình; chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan về xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo xây dựng đề án triển khai nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới...

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm