title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Bộ TN&MT: Đề xuất bỏ khung giá đất của Chính phủ
Thứ hai, 30/04/2012, 18:15 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

Cần bỏ khung giá đất của Chính phủ. Chính phủ chỉ quy định nguyên tắc, phương pháp xác đnh giá đt đ UBND cp tnh ban hành bng giá đt, có tham kho th trường.

Bảng giá đất này sẽ dùng làm căn cứ để xác định các khoản thu, chi tài chính về đất đai… Bộ TN&MT đề xuất hướng sửa đổi Luật Đất đai trước Hội đồng Lý luận Trung ương như trên.

Nếu đề xuất này thành hiện thực, bảng giá đất ở TP.HCM và Hà Nội sẽ không còn ở mức 81 triệu đồng/m2, thấp hơn nhiều so với giá thị trường (mức giá trần trong khung giá đất của Chính phủ ban hành từ năm 2004 quy định bảng giá đất của các địa phương không được vượt mức giá này).

Theo đề xuất trên, bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành sẽ được điều chỉnh khi thị trường có biến động lớn... Cùng với đó, hình thành cơ quan định giá đất chuyên nghiệp của Nhà nước, để làm nhiệm vụ định giá đất. Chuyển đổi tổ chức phát triển quỹ đất thành doanh nghiệp làm dịch vụ bồi thường giải phóng mặt bằng phát triển quỹ đất.

Bộ TN&MT cũng đề xuất Luật Đất đai cần sửa đổi theo hướng cho nhà đầu tư nước ngoài được mua quyền sử dụng đất từ hộ gia đình, cá nhân như các nhà đầu tư trong nước; cho nhà đầu tư nước ngoài được tham gia đấu giá đất để làm dự án nhà ở…

(Theo PL)

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm