title Thông tin chỉ đạo điều hành

Bồi dưỡng kiến thức quản lý cho lãnh đạo sở-ngành, quận-huyện, phường-xã, thị trấn
Thứ tư, 03/04/2019, 03:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã yêu cầu Học viện Cán bộ TP tổ chức thêm các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế cho Giám đốc, Phó Giám đốc sở-ngành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận-huyện; quản lý tôn giáo, dân tộc cho cán bộ phụ trách tôn giáo, dân tộc từ TP đến cơ sở cũng như quản lý nhà nước cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường-xã, thị trấn.

UBND TP cũng yêu cầu Học viện Cán bộ TP thực hiện công tác đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức theo nhu cầu đào tạo của TP.

 

* UBND TP cũng đã quyết định kiện toàn Ban Công tác người cao tuổi TP gồm 26 thành viên, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm làm Trưởng ban; thành lập Ban Chỉ đạo cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2018 - 2019, khu vực phía Nam tại TPHCM gồm 19 thành viên, cũng do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm làm Trưởng ban.  

 

NNTM

Tin mới hơn
Tin đã đưa