title Thông tin chỉ đạo điều hành

Bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế cho 24 Chủ tịch UBND quận - huyện
Thứ tư, 20/03/2019, 06:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã yêu cầu Sở Nội vụ báo cáo sơ kết đợt cao điểm thi đua về cải cách hành chính từ tháng 11/2018 đến hết tháng 1/2019.

Trong đó, đánh giá rõ kết quả đã làm được, những nội dung còn hạn chế để tiếp tục phát động phong trào thi đua xuyên suốt năm 2019; phát hiện những mô hình, gương điển hình, sáng tạo trong cải cách hành chính để nhân rộng tại từng địa phương, từng ngành, lĩnh vực và trên địa bàn TP; thực hiện hiệu quả Đề án ủy quyền, giảm bớt thủ tục cho doanh nghiệp, người dân; xây dựng chính quyền điện tử, tăng tỷ lệ thủ tục hành chính qua mạng cấp độ 3,4, trong đó đạt 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến cấp độ 4; xác định rõ thời gian thực hiện mỗi thủ tục ở từng cơ quan, đơn vị, phấn đấu tỷ lệ giải quyết đúng hạn trên cổng thông tin một cửa điện tử TP đạt trên 90%; khuvến khích cán bộ, công chức, viên chức chủ động, sáng tạo nâng cao hiệu quả công việc; sắp xếp lại tổ chức bộ máy từ các cơ quan chuyên môn của TP, quận, huyện đến hoạt động của khu phố, ấp, tổ dân phố; phấn đấu tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 80%...

 

Sở Nội vụ cũng được giao tham mưu xây dựng bộ máy chính quyền TP theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại; đẩy mạnh tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập; đề xuất mô hình quản lý nhà nước phù hợp đối với Khu đô thị sáng tạo phía Đông TP, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Về công tác quản lý, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, Sở Nội vụ cần thực hiện tốt cả hai khâu tuyển dụng mới và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đương nhiệm gắn với mục tiêu phát triển TP để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đối với công tác tuyển dụng mới, cần nâng cao khả năng dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực, xây dựng tiêu chí gắn với yêu cầu nhiệm vụ của TP trong từng lĩnh vực, triển khai thi tuyển công chức, viên chức vào đầu quý 3/2019 để kịp thời bổ sung nhân sự cho các cơ quan, đơn vị.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, cần sớm xây dựng và triển khai kế hoạch với các nội dung chương trình phù hợp yêu cầu nhiệm vụ thực tế theo từng đối tượng, từng ngành công tác; triển khai ký kết với Học viện Cán bộ TP bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho 322 Chủ tịch UBND phường – xã, thị trấn; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho cán bộ làm công tác tôn giáo tại các khối ngành; ký kết với Đại học Kinh tế TP bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế cho 24 Chủ tịch UBND quận - huyện.

TNN

Tin mới hơn
Tin đã đưa