title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Cả nước đã lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Thứ năm, 08/09/2011, 16:55 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

Những tồn tại trong công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đt, giao đt và cho thuê đt đã được các chuyên gia tp trung phân tích đ đóng góp vào vic sa đi, b sung Lut Đt đai năm 2003 ti hi tho v quy hoch, kế hoch s dng đt... do B Tài nguyên và Môi trường t chc mi đây.

Theo Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Phùng Văn Nghệ, trong thời gian qua, công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất đã được các cấp, các ngành quan tâm và hệ thống văn bản đã hình thành khá đầy đủ, đồng bộ, kịp thời.

63/63 tỉnh, TP trực thuộc trung ương và 616/686 quận, huyện, TP trực thuộc tỉnh đã hoàn thành việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Bên cạnh đó, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp đã dần vào nề nếp. Nó trở thành công cụ quan trọng của quản lý nhà nước đối với đất đai, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn nhiều bất cập, vướng mắc. Các khái niệm, vai trò quy hoạch sử dụng đất, vị trí và mối quan hệ quy hoạch sử dụng đất trong hệ thống quy hoạch cần phải cụ thể, rõ ràng hơn nữa.

Hiện hệ thống quy hoạch sử dụng đất ở bốn cấp hành chính và khu kinh tế, khu công nghệ cao còn chồng chéo, chưa cụ thể, gây lãng phí. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất gắn với nội dung quy hoạch, đặc biệt là gắn với phân loại đất, thống kê, kiểm kê đất đai, định giá đất, thu tiền sử dụng đất… cần được định hướng từ đầu để sửa thống nhất, đồng bộ và đạt các mục tiêu quản lý.

Về thời gian lập quy hoạch sử dụng đất, các ý kiến cho rằng Luật Đất đai quy định định kỳ quy hoạch như hiện nay là chưa hợp lý, cứ 10 năm lại phải lập quy hoạch sử dụng đất gây tốn kém, đặc biệt mâu thuẫn với thời hạn giao đất, cho thuê đất đều trên 10 năm, thậm chí 50-70 năm, gây tâm lý không ổn định cho người thuê đất. Do đó, căn cứ và thời điểm để lập quy hoạch sử dụng đất phải dựa trên quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội.

TS Trần Kim Chung, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho rằng quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội cần có thời hạn lập quy hoạch hoặc tầm nhìn khoảng 20 năm để các dự báo có tầm chiến lược và là cơ sở cho công tác lập quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất...

(Theo phapluattp.vn)

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm