title Thông tin chỉ đạo điều hành

Các chính sách và giải pháp hỗ trợ giảm nghèo được triển khai kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng
Thứ năm, 23/06/2022, 11:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững TPHCM giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 13 ngày 9/12/2020 của HĐND TP về Chương trình Giảm nghèo bền vững TPHCM giai đoạn 2021-2025, UBND TPHCM đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững TP giai đoạn 2021-2025 theo phương pháp đo lường nghèo đa chiều phù hợp với các quy định chung của Trung ương và Đảng bộ TP, đảm bảo các chính sách và giải pháp hỗ trợ giảm nghèo được triển khai kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng.

TP đã thực hiện khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu giai đoạn 2021-2025, TP có 58.019 hộ, với 227.743 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 2,29% so với tổng số hộ dân TP.

Kết qua rà soát cuối năm 2021, TP đã giảm 1.597 hộ nghèo với 5.822 nhân khẩu, tỷ lệ kéo giảm đạt 0,06% và giảm 1.378 hộ cận nghèo với 5.288 nhân khẩu, tỷ lệ kéo giảm đạt 0,05%; TP còn lại 36.664 hộ nghèo với 144.061 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ  1,45% tổng hộ dân TP và 19.562 hộ cận nghèo với 76.151 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,77% tổng hộ dân TP.

Việc triển khai thực hiện kéo giảm chỉ số thiếu hụt, các chiều nghèo được thực hiện lồng ghép vào các chương trình kinh tế - xã hội thường xuyên của các ngành, các cấp hàng năm và cả giai đoạn. Việc đánh giá giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo, giảm các chỉ số thiếu hụt, các chiều nghèo được thực hiện vào cuối mỗi năm, mỗi giai đoạn.

Chương trình Giảm nghèo bền vững TP giai đoạn 2021-2025 được Thành ủy, HĐND TP luôn quan tâm ưu tiên nguồn vốn ngân sách TP và nguồn xã hội hóa bố trí cho chương trình (5 năm) hơn 15.144 tỷ đồng để thực hiện các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận được các chính sách an sinh xã hội; các chính sách giảm các chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản và các chính sách phát triển kinh tế hộ gia đình, giúp hộ tích lũy thêm thu nhập có điều kiện thoát nghèo bền vững.

Năm 2021, tổng nguồn vốn đã bố trí để thực hiện chương trình giảm nghèo là hơn 5.905 tỷ đồng, đạt 84,62% kế hoạch (kế hoạch 6.979 tỷ đồng); 3 tháng đầu năm 2022 là hơn 6.032 tỷ đồng, đạt 70,01% kế hoạch (8.617 tỷ đồng).

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa