title CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Các loại thuế và lệ phí phải nộp khi chuyển quyền sử dụng đất
Thứ tư, 10/10/2018, 21:23 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Các loại thuế và lệ phí phải nộp khi chuyển quyền sử dụng đất
Người gửi: Châu Hoàng Anh Email:
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh: 1982
Lĩnh vực: Hỏi đáp Thuế Ngày gửi: 10/11/2011
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Nội dung:
Thông tin phản hồi
Người phản hồi: Văn phòng UBND thành phố
Trả lời: Khi chuyển quyền sử dụng đất, nếu là cá nhân sẽ nộp Thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ Giá đất tính thuế chuyển quyền sử dụng đất Giá đất tính thuế CQSDĐ theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 của Chính phủ, cụ thể như sau: . Giá đất tính thuế CQSDĐ là giá do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định theo khung giá các loại đất của Chính phủ và được niêm yết công khai tại cơ quan thuế, cơ quan địa chính. 2.2. Trường hợp CQSDĐ theo phương thức đấu giá thì giá đất tính thuế là giá trúng đấu giá nhưng không thấp hơn khung gía đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định theo khung giá các loại đất của Chính phủ quy định. Trong trường hợp CQSDĐ cùng với bán tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá mà trong giá trúng đấu giá không xác định riêng giá đất thì giá đất tính thuế là giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định theo khung giá các loại đất của Chính phủ quy định. Trường hợp bán căn hộ thuộc nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, cùng với việc CQSDĐ có nhà trên đó thì giá đất tính thuế được xác định theo hệ số phân bổ cho các tầng quy định tại Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. Trường hợp CQSDĐ là ao, đất vườn nằm trong khu dân cư nông thôn, đất ở đô thị thì giá đất tính thuế CQSDĐ được xác định theo loại đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc theo loại đất đang nộp thuế: nếu diện tích đất đang nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp thì giá tính thuế là giá đất nông nghiệp; nếu diện tích đất đang nộp thuế nhà đất thì giá tính thuế là giá đất ở, đất xây dựng công trình. Thuế suất thuế CQSDĐ được xác định theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 của Chính phủ cụ thể như sau: a) Đối với đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối, thuế suất là 2% (hai phần trăm). b) Đối với đất ở, đất xây dựng công trình và các loại đất khác không thuộc các loại đất quy định tại điểm a trên đây, thuế suất là 4% (bốn phần trăm). Những trường hợp chuyển quyền sử dụng đất không phải nộp thuế Các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất giữa cha, mẹ và con dâu, con rể dưới đây không phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất: Văn bản chuyển nhượng, tặng, cho quyền sử dụng đất giữa cha, mẹ với con dâu, con rể được lập từ ngày 5.5.2008 trở đi (kể cả chuyển quyền sử dụng đất giữa cha, mẹ với con dâu, con rể theo pháp luật về thừa kế); trường hợp văn bản chuyển nhượng, tặng, cho quyền sử dụng đất giữa cha, mẹ với con dâu, con rể được lập trước ngày 5.5.2008 nhưng đến ngày 5.5.2008 trở đi mới nộp hồ sơ kê khai thuế; trường hợp chuyển quyền sử dụng đất giữa cha, mẹ với con dâu, con rể trước ngày 5.5.2008, mà người đang sử dụng đất thuộc diện hộ nghèo, gặp khó khăn về kinh tế. Các trường hợp không phải nộp thuế trên nếu đã nộp vào ngân sách nhà nước từ ngày 5.5.2008 thì được xem xét hoàn trả lại số tiền đã nộp. Ngoài thuế chuyển qyền sử dụng đất, phải nộp lệ phí trước bạ bằng 0,5% giá trị nhà đất
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 5964