title Thông tin chỉ đạo điều hành

Các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Thứ hai, 15/07/2019, 05:43 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ về quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Theo Nghị định này, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019. Các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi được thực hiện từ ngày 1/7/2019.

* Ngoài ra, UBND TP cũng chỉ đạo UBND các quận-huyện hoàn thành dứt điểm việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các trường hợp đã được Trung ương và TP cấp kinh phí. Đối với các trường hợp đề nghị hỗ trợ nhà ở sau ngày 31/12/2018, UBND quận-huyện có trách nhiệm thực hiện hỗ trợ bằng nguồn vốn từ ngân sách của địa phương.

NNTM

Tin mới hơn
Tin đã đưa