title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Các tỉnh, thành cần lập quy hoạch xử lý chất thải rắn trước ngày 31/12/2011
Thứ bảy, 20/08/2011, 16:15 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

B Xây dng va có Văn bn đ ngh các tnh, thành tiến hành trin khai công tác quy hoch qun lý/x lý cht thi rn. Theo đó, các tnh đang lp quy hoch qun lý cht thi rn cn xem xét, b sung mc tiêu ca Chương trình đu tư x lý cht thi rn giai đon 2011 - 2020 đã được Th tướng Chính ph phê duyt. Đi vi các tnh chưa lp quy hoch qun lý cht thi rn cn t chc trin khai công tác lp, phê duyt quy hoch qun lý cht thi rn trên đa bàn. Ni dung quy hoch tuân theo Ngh đnh s 59/2007/NĐ-CP và Thông tư s 13/2007/TT-BXD ca B Xây dng. Các công tác trên cn được hoàn thành trước ngày 31/12.

Đối với danh mục dự án đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn 5 năm (2011 - 2015), các tỉnh, TP cần gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 31/12. Bộ Xây dựng sẽ làm việc với Ngân hàng phát triển Việt Nam lập kế hoạch bố trí vốn mà các dự án đề xuất trên căn cứ: Quy mô, công suất, công nghệ áp dụng…

(Theo Báo Xây dựng điện tử)

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm