title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Cải cách hành chính là công việc thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
Thứ hai, 10/05/2021, 08:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Để thực hiện tốt hơn nữa Chương trình cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xác định CCHC là công việc thường xuyên, liên tục để đáp ứng yêu cầu mới, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác CCHC hướng tới xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư của TPHCM chiều 7/5, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu, với vai trò là Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tại các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu phải cụ thể hóa và triển khai nhanh chóng, có hiệu quả Chương trình hành động số 02 của Thành ủy, 3 chương trình đột phá, 1 chương trình trọng điểm phát triển TP giai đoạn 2020 - 2025.

Đồng thời, cần tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức và Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm công tác CCHC. Trong đó đặc biệt lưu ý tiếp tục đổi mới phương thức, lãnh đạo quản lý, tăng cường sự tương tác, đối thoại đối với người dân và doanh nghiệp. Trong năm 2021 này, 3 vấn đề để quán triệt thực hiện thật nghiêm.

Thứ nhất, nếu quá 15 ngày làm việc, cơ quan được lấy ý kiến không trả lời bằng văn bản thì xem như đồng ý và phải chịu trách nhiệm về các nội dung có liên quan theo đúng Quy chế làm việc của UBND TP ban hành tại Quyết định số 63 ngày 23/12/2016.

Thứ hai, thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật (không quá một lần/năm); kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng.

Thứ ba, khi cần yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì thông báo một lần bằng văn bản cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về toàn bộ các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung đối với mỗi bộ hồ sơ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 35 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động phối hợp, hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác CCHC. Trước hết, cần xây dựng và hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ để công việc được xử lý nhanh chóng và đạt chất lượng. Quy chế phối hợp được ban hành phải có cơ quan giám sát, theo dõi tình hình thực hiện để đánh giá, rút kinh nghiệm và kịp thời bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

Ngoài ra, cần đặc biệt quan tâm đến những khó khăn của doanh nghiệp theo tinh thần Chính phủ kiến tạo, phục vụ. TPHCM có hơn 450 ngàn doanh nghiệp, trong đó 96,4% là doanh nghiệp trong nước và 3,6% là doanh nghiệp nước ngoài. Xét trong cơ cấu, gần 97,8% doanh nghiệp TP là vừa và nhỏ; riêng doanh nghiệp có số vốn trên 100 tỷ đồng chỉ chiếm khoảng 2,2% nhưng số vốn đăng ký lại chiếm hơn 70% tổng số vốn đăng ký của toàn bộ doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, các doanh nghiệp vẫn thể hiện sức sống mãnh liệt và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của TP. Khu vực kinh tế ngoài Nhà nước đã đóng góp 54,7% vào GRDP, khu vực kinh tế có vốn nước ngoài đóng góp 19% vào GRDP, khu vực kinh tế Nhà nước đóng góp 13,5% vào GRDP.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, CCHC phải đột phá vào việc giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp. Chủ tịch UBND TP yêu cầu các Sở, ngành liên quan trực tiếp đối với các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp phải đi đầu trong CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, các chỉ tiêu CCHC đề ra phải cao hơn so với chỉ tiêu chung của TP.

CCHC phải gắn liền với chuyển đổi số của TP. Ngay tại lúc này, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, đây là cơ hội xuất hiện trong tình huống khó khăn để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Chính vì vậy, các cơ quan, đơn vị phải tập trung triển khai đồng bộ các kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh; Chương trình chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu dùng chung, đảm bảo tính đồng bộ, liên thông dữ liệu giữa các cấp, ngành, các lĩnh vực. Đây là cơ sở quan trọng để đến năm 2025, kinh tế số của TP chiếm 25% GRDP và đến năm 2030 chiếm 40% GRDP của TP.

Người đứng đầu chính quyền TP cũng yêu cầu xây dựng các chương trình, đề án để đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, CCHC trong tình hình mới; từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải tự đổi mới, nâng cao năng lực, không ngừng học hỏi và nhạy bén trong công tác tham mưu để hỗ trợ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, tiếp tục đổi mới công tác khảo sát sự hài lòng, lấy sự lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả của sự phục vụ của cơ quan hành chính. Tiếp tục phát huy vai trò phản biện, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị-xã hội thông qua công tác đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với các chủ trương, chính sách trên địa bàn TP.

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 rất phức tạp hiện nay, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị lãnh đạo các sở ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức phải hết sức quan tâm, xem đây là nhiệm vụ hết sức trọng tâm trong giai đoạn hiện nay. Nếu để tình hình diễn biến phức tạp thì chúng ta không thể làm ăn, không thể tập trung phát triển được, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Thủ trưởng 30 sở, ban, ngành và Chủ tịch 22 quận, huyện, TP Thủ Đức đã ký cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ CCHC năm 2021.

Dịp này, UBND TP tặng bằng khen cho 35 tập thể, 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua CCHC năm 2020 trên địa bàn TP.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan chứng kiến Thủ trưởng 30 sở, ban, ngành ký cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ CCHC năm 2021

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan chứng kiến Chủ tịch 22 quận, huyện, TP Thủ Đức ký cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ CCHC năm 2021

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trao tặng bằng khen cho các tập thể

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan trao tặng bằng khen cho các tập thể

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trao tặng bằng khen cho các cá nhân

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa