title Thông tin khen thưởng

Cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh sẽ đi vào thực chất hơn
Thứ tư, 15/05/2019, 05:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Chiều 14/5, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với 24 Bộ, ngành, 63 địa phương về tình hình, kết quả cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 4 tháng đầu năm 2019. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

CCHC phải mạnh mẽ và thực chất hơn nữa.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh, cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ với nhiều nhiệm vụ được chỉ đạo quyết liệt trong thời gian qua. Thông qua sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc hiệu quả của các Bộ, ngành, địa phương, môi trường kinh doanh tại Việt Nam đã được cải thiện.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, những kết quả đã đạt được chưa đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, năm 2019 cần đặt ra yêu cầu nhiệm vụ cần phải cải cách mạnh mẽ, "nét" hơn và thực chất hơn nữa về: Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cắt giảm điều kiện kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm điều kiện không cần thiết, các thủ tục gây rào cản cho doanh nghiệp...

Báo cáo của VPCP tại hội nghị cho thấy, trong những tháng đầu năm 2019, các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành 700 quyết định công bố 13.386 TTHC được quy định tại 132 văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật, niêm yết tại nơi giải quyết và đăng tải công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; đã tiếp nhận 1.049 phản ánh, kiến nghị về cơ chế, chính sách, TTHC, đã xử lý 934/1.049 phản ánh, kiến nghị (đạt 89,03%), còn 115 phản ánh, kiến nghị đang được xem xét, xử lý.

Về thực hiện một cửa, một cửa liên thông, đến nay, 100% các Văn phòng Bộ, địa phương đã tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyêt TTHC theo đúng chỉ đạo. Tại địa phương hầu hết đã hoàn thành việc tổ chức, kiện toàn Bộ phận Một cửa theo kế hoạch.

Đối với cấp tỉnh, đến nay 53/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh để tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Đến hết tháng 4/2019, có 19/23 bộ, cơ quan, 54/63 địa phương ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021.

Về ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh đã được phê duyệt, đến nay, các bộ, ngành đã trình ban hành 29 văn bản quy phạm pháp luật để chính thức cắt giảm 3.425/6.191 điều kiện kinh doanh (đạt 110,6%, vượt 10,6% so với yêu cầu); đã trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền 21 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành (đạt 136,5%, vượt 36,5% so với yêu cầu); giúp tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công, tương đương trên 6.300 tỷ đồng.

Đến nay, 100% các Văn phòng Bộ, địa phương đã tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo.

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đến hết quý I năm 2019 tại địa phương là 42.127 dịch vụ, trong đó 3.480 dịch vụ có phát sinh hồ sơ trực tuyến; còn tại các bộ, ngành là 1.709 dịch vụ, trong đó có 380 dịch vụ có phát sinh hồ sơ trực tuyến.

TPHCM xây dựng bộ TTHC liên thông giữa các cơ quan

Phát biểu tại điểm cầu TPHCM, ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TPHCM vừa được HĐND TP bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP, cho biết: Trong thời gian qua, TP đã tích cực đẩy mạnh triển khai cải cách TTHC, thực hiện thủ tục liên thông và đưa các hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 ngày càng đi vào chiều sâu. Đặc biệt, năm 2018, TP triển khai phong trào thi đua ngắn hạn trong 3 tháng mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương có một sáng kiến phục vụ người dân, doanh nghiệp, giảm phiền hà trong quá trình tổ chức hoạt động của các cơ quan, công sở. Qua phong trào thi đua, TP có 399 đơn vị đăng ký và đã thực hiện được 572 sáng kiến có liên quan đến cải cách TTHC.

Ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TPHCM, phát biểu tại điểm cầu TPHCM

Năm 2019, TP xác định là năm đột phá về CCHC và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội. Do đó, sắp tới TP hoàn thiện và nhân rộng các mô hình, các sáng kiến như đã đăng ký và triển khai thực hiện để các sáng kiến mang tính phổ biến, thống nhất và đồng bộ giữa các địa phương; hoàn thiện cơ chế vận hành Tổ công tác đầu tư và Tổ công tác về xây dựng.

TP xây dựng bộ TTHC liên thông giữa các cơ quan với nhau, trong đó TP đã xác định 40 quy trình liên thông để đánh giá hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục, xác định rõ nội dung, quy trình, trách nhiệm, thời gian thực hiện của từng sở, ngành.

Bên cạnh đó, TP xây dựng phần mềm để quản lý 40 quy trình liên thông này để UBND TP theo dõi hiện trạng giải quyết từng hồ sơ; đồng thời nâng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Vai trò quan trọng của người đứng đầu

Ghi nhận và tiếp thu toàn bộ ý kiến tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, năm 2019, cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh sẽ đi vào thực chất hơn. Yếu tố “thực chất” thể hiện ở chỗ sẽ tiếp tục rà soát, bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi; thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã phê duyệt trong năm 2018; kiên quyết không để phát sinh thêm các điều kiện kinh doanh so với số lượng đã công bố, công khai.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực, chỉ đạo triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến hơn nữa về công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và gửi nhận văn bản điện tử.

Nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP chia sẻ, kinh nghiệm thực tiễn triển khai cho thấy, ở đâu lãnh đạo Bộ, ngành địa phương quan tâm, đơn vị chủ trì triển khai chủ động sáng tạo trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện thì ở đó có kết quả rõ rệt.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa