title Thông tin chỉ đạo điều hành

Cam kết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
Thứ tư, 05/12/2018, 10:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TP đã yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện và chủ đầu tư thực hiện ký cam kết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Những đơn vị không ký cam kết sẽ không được bố trí kế hoạch vốn năm 2019.


Liên quan đến tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018, UBND TP sẽ không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như không chi thu nhập tăng thêm (theo Nghị quyết 54 của Quốc hội) cho người đứng đầu, chủ đầu tư và cá nhân liên quan đối với những dự án đến ngày 31/12/2018 có giải ngân dưới 90%.


 

 

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, chủ đầu tư tổ chức giao ban hàng tuần về quản lý công sản và đầu tư công.   

 

 

 

 


 

 

TNN.

Tin mới hơn
Tin đã đưa