title CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Cấp sổ đỏ trong vùng có quy hoạch
Thứ tư, 10/10/2018, 22:19 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Cấp sổ đỏ trong vùng có quy hoạch
Người gửi: Giấu tên Email: kocomail@yahoo.com
Địa chỉ: vô gia cư Số điện thoại: 90909000
Giới tính: Nữ Năm sinh: 19 hồi đó
Lĩnh vực: Hỏi đáp Đất đai Ngày gửi: 17/08/2011
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Nội dung:
Thông tin phản hồi
Người phản hồi: Trần Tế Hưng
Trả lời: Điều 48 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất như sau: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1,2 và 5 của Điều 50 Luật Đất đai mà không có tranh chấp thì diện tích đất có giấy tờ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp đất thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch mà đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Như vậy, người có đủ các giấy tờ về quyền sử dụng đất chỉ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất thuộc khu vực quy hoạch mở đường khi đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án theo quy hoạch. Tuy nhiên, việc UBND quận không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông là đúng, vì ông đang ở nhà thuê của Nhà nước , nên chỉ có quyền sử dụng nhà ở theo hợp đồng thuê nhà mà không có quyền sử dụng đất. Theo quy định của UBND thành phố Hà Nội tại Quyết định số 23/2005/QĐ-UB ngày 18-2-2005 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn Hà Nội thì đối với trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND phường phải công bố công khai danh sách, lý do tại trụ sở UBND phường để nhân dân biết.
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 6448