title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Câu hỏi: Thời gian thẩm định, phê duyệt, công bố quy hoạch?
Thứ năm, 01/10/2009, 21:35 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu Trích từ câu hỏi của Ông Huỳnh Tấn Nghĩa - Email: nghiatanhuynh@gmail.com - ngày hỏi: 10/8/2009 và nhiều người dân khác
Nội dung

 

 

Trả lời:

Ngày trả lời: 1-9-2009

 

Căn cứ Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ, thời gian thẩm định đồ án QHCT xây dựng đô thị là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan trình thẩm định. Và Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt đồ án này trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan thẩm định. Sau khi phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng tại địa phương có trách nhiệm công bố quy hoạch trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi đồ án QHCT xây dựng được phê duyệt.
 

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm