title Thông tin chỉ đạo điều hành

Chấm dứt tình trạng chờ văn bản chỉ đạo mới thực hiện
Thứ ba, 07/05/2019, 01:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận – huyện chủ động thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì cần chủ động phối hợp lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị liên quan, bảo đảm hồ sơ trình UBND TP phải có ý kiến của cơ quan, đơn vị phối hợp.

Đối với các cơ quan, đơn vị phối hợp, phải chủ động nghiên cứu, có ý kiến gửi cơ quan chủ trì khi tiếp nhận văn bản đề nghị phối hợp; chấm dứt tình trạng chờ văn bản chỉ đạo của UBND TP, phiếu chuyển của Văn phòng UBND TP mới thực hiện.

Tin mới hơn
Tin đã đưa