title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thứ hai, 26/09/2011, 22:35 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Nhằm xây dựng hệ thống quản lý đất đai có nền nếp, ổn định, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo công bằng, minh bạch trong các quan hệ về sử dụng đất đai và sở hữu tài sản gắn liền với đất, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 1474/CT-TTg về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận ở địa phương, nhất là đất ở và đất chuyên dùng; hàng năm các tỉnh, thành phố phải giao chỉ tiêu kế hoạch cấp giấy chứng nhận cho từng huyện, xã làm cơ sở để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ.

Trước mắt, các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo rà soát, thống kê toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận và hồ sơ đăng ký biến động đất đai đã tiếp nhận chưa giải quyết, số giấy chứng nhận đã ký chưa trao, phấn đấu giải quyết xong các công việc này trước tháng 12/2011.

Đối với những trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc vi phạm pháp luật đất đai còn tồn đọng, phức tạp, có tính phổ biến, UBND các tỉnh, thành phố xem xét ban hành quy định cụ thể giải quyết dứt điểm tình trạng này trong 2 năm 2011 và 2012 để lập hồ sơ quản lý.

Từ nay đến hết năm 2011, thực hiện rà soát để sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy định về cấp Giấy chứng nhận của địa phương không còn phù hợp với pháp luật hiện hành; tăng cường cải cách thủ tục cấp Giấy chứng nhận nhằm rút ngắn thời gian thực hiện và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân thực hiện, giám sát; thông báo số điện thoại nóng để người dân phản ánh tình hình.

Cùng với đó, bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa phương thường xuyên.

Chỉ thị nêu rõ, trước tháng 10/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng kiểm tra việc sử dụng đất, xây dựng công trình và cấp sổ đỏ một số dự án phát triển nhà ở thương mại tại Hà Nội và TP. HCM; thực hiện đánh giá và đề xuất các giải pháp khắc phục những bất cập, hạn chế hiện nay; đối với những dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì tổ chức thanh tra, xử lý kịp thời theo qui định. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo mô hình tập trung, thống nhất từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện. Phấn đấu, trong 2 năm (2011 - 2012) mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có một mô hình cơ sở dữ liệu đất đai hoàn chỉnh trên phạm vi cấp huyện làm cơ sở triển khai trên diện rộng trong những năm tiếp theo.

Trong tháng 12/2012, tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị này của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cân đối, bố trí kinh phí hàng năm cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức các khoá tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ thuộc Văn phòng đăng ký sử dụng đất; hướng dẫn các địa phương bố trí kinh phí hàng năm cho việc cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính.

 Ngoài ra, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả theo định kỳ 6 tháng, hàng năm về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ theo dõi, kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm