title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Chỉ được điều chỉnh quy hoạch khi phục vụ lợi ích cộng đồng
Thứ bảy, 25/06/2011, 16:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

 

UBND TPHCM vừa ban hành Quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị (QHĐT) đối với các loại đồ án đã được phê duyệt và công bố tại TPHCM. Các quy hoạch được điều chỉnh bao gồm: đồ án quy hoạch chung xây dựng quận, huyện; đồ án quy hoạch chung thị trấn, các khu đô thị mới và các khu chức năng đô thị; đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thiết kế đô thị riêng.
Theo đó, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chỉ được điều chỉnh QHĐT khi có một trong các trường hợp sau: có sự điều chỉnh về chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quốc phòng, an ninh; định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, quy hoạch xây dựng vùng, QHĐT cấp trên và địa giới hành chính làm ảnh hưởng lớn đến tính chất, chức năng, quy mô của đô thị hoặc khu vực lập quy hoạch; hình thành các dự án trọng điểm có ý nghĩa quốc gia làm ảnh hưởng lớn đến sử dụng đất, môi trường, bố cục không gian kiến trúc đô thị; QHĐT không thực hiện được; có sự biến động về điều kiện khí hậu, địa chất, thủy văn; phục vụ lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng.
(Theo Saigongiaiphong)
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm