title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Chọn mô hình dự án Nhiêu Lộc – Thị Nghè
Thứ bảy, 13/08/2011, 17:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

UBND TPHCM, Cc Phát trin Doanh nghip quc tế Singapore (IE Singapore) và Ngân hàng Thế gii (WB) đã ký kết biên bn ghi nh v vic hp tác phát trin các mô hình tt nht v hp tác công tư (PPP), mô hình có s tham gia ca khi tư nhân (PSP) ti Vit Nam vào chiu 11-7.

Vi biên bn tha thun này, IE Singapore và WB s giúp TPHCM la chn nhng mô hình PPP/PSP kh thi cho d án v sinh môi trường Nhiêu Lc – Th Nghè (HCMCES), giai đon 2.

Theo TTXVN, d án ci thin h thng thoát nước cho TPHCM trong lưu vc Nhiêu Lc - Th Nghè (t tháng 3-2001) đã nhn được 200 triu USD h tr tài chính t WB và 90 triu USD tài tr b sung trong năm 2010. Giai đon 1 ca d án s được hoàn thành vào cui năm 2011 và đã có nhng tác đng tích cc ban đu.

       (Theo NLĐ)

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm