title Thông tin chỉ đạo điều hành

Chủ đầu tư chậm nộp báo cáo quyết toán sẽ không được giao dự án mới
Thứ sáu, 21/06/2019, 07:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa yêu cầu các chủ đầu tư có dự án chậm nộp hồ sơ quyết toán đến cuối tháng 8/2019 phải hoàn thành việc nộp báo cáo cho cơ quan thẩm tra quyết toán.

Chủ đầu tư, ban quản lý dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên sẽ không được giao dự án đầu tư mới cũng như không được bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp từ 12 tháng trở lên tính đến ngày 31/12/2018.

Sở Xây dựng sẽ xử lý nghiêm chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm chế độ quyết toán dự án hoàn thành tính đến hết ngày 31/12/2018.

* UBND TP cũng giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục triển khai và thực hiện các công trình sửa chữa đường bộ theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được HĐND TP thông qua.

Tin mới hơn
Tin đã đưa