title Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính

Chủ tịch UBND quận được quyết định dự án đầu tư công dưới 120 tỷ đồng
Thứ tư, 24/05/2023, 22:22 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn.

Trong đó, Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm C trước đây sử dụng nguồn vốn ngân sách quận hoặc sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố cho ngân sách quận (trừ dự án tu bổ di tích có cấu phần xây dựng).

Thời hạn ủy quyền từ ngày 29/5/2023 đến ngày 31/12/2025. Để quyết định này thực thi không chồng chéo, UBND Thành phố cũng chấm dứt các nội dung ủy quyền khác trái với quy định trên.

Việc chủ tịch UBND các quận được ủy quyền duyệt dự án đầu tư công nhóm C sẽ giúp địa phương tháo gỡ điểm nghẽn trong xây dựng các dự án trường học, chỉnh trang đô thị.

Như vậy, Chủ tịch UBND các quận sẽ được thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của người có thẩm quyền quyết định đầu tư theo Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các quy định có liên quan.

(Xem toàn văn Quyết định tại đây)

CTW

Tin mới hơn
Tin đã đưa