title Thông tin chỉ đạo điều hành

Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn
Thứ năm, 29/11/2018, 11:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định ủy quyền cho Thủ trưởng các sở-ngành và Chủ tịch UBND các quận-huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND TP trên các lĩnh vực kinh tế - ngân sách - dự án, văn hóa - xã hội - khoa học và nội vụ. Việc ủy quyền này được thực hiện từ ngày 20/1/2019 cho đến hết ngày 30/11/2022.

Cụ thể, đối với lĩnh vực kinh tế - ngân sách - dự án, Chủ tịch UBND TP ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin dùng vốn ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP thuộc thẩm quyền của UBND TP; thực hiện trách nhiệm của người quản lý thuê bao.

Giám đốc Sở Tài chính được ủy quyền thực hiện một số nội dung: tiếp nhận toàn bộ số tiền Việt Nam, ngoại tệ, tài sản, tang vật, phương tiện do cơ quan Thi hành án các cấp hoặc cơ quan đang quản lý tiền Việt Nam, ngoại tệ, tài sản, phương tiện, tang vật chuyển giao, tổ chức bán đấu giá tài sản, tang vật, phương tiện (nếu có); trích số tiền Việt Nam, ngoại tệ và tiền thu được từ bán đấu giá tài sản, tang vật, phương tiện cho Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương, Quỹ phòng, chống tội phạm TP và các cơ quan điều tra trực tiếp khám phá, thụ lý chính vụ án về hình sự.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải được ủy quyền tổ chức giao thông trên các hệ thống đường tại địa bàn TP; phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành - Suối Tiên và dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, tuyến Bến Thành - Tham Lương.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội - khoa học, Chủ tịch UBND TP ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học đối với các trung tâm ngoại ngoại ngữ, tin học trực thuộc; các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc trường trung cấp; các trung tâm ngoại ngữ, tin học do các tổ chức, cá nhân đề nghị.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được ủy quyền tiếp nhận, xem xét chấp thuận cho từng người sử dụng lao động việc sử dụng lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc; xem xét, quyết định việc nhà thầu được tuyển dụng lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển dụng được người lao động Việt Nam.

Trưởng ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP và Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP được ủy quyền tiếp nhận, xem xét chấp thuận cho từng người sử dụng lao động việc sử dụng lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc; xem xét, quyết định việc nhà thầu được tuyển lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam trong phạm vi các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao được ủy quyền giải quyết một số thủ tục hành chính như: thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập; thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp; thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ trưởng các sở-ngành được ủy quyền quyết định tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc, giao lưu, giảng dạy, thực tập, học tập và thỏa thuận Ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao trừ các đoàn khách nước ngoài đến làm việc có nội dung liên quan các vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền hay các vấn đề chính trị nhạy cảm khác.

Đối với lĩnh vực nội vụ, Chủ tịch UBND TP ủy quyền cho Thủ trưởng các sở-ngành và Chủ tịch UBND quận-huyện quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi xem xét tiếp nhận công chức không qua thi tuyển; thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên (để làm việc tại các cơ quan hành chính thuộc UBND quận-huyện và sở-ngành); quyết định công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự.

Trừ các chức danh thuộc thẩm quyền phê chuẩn, bổ nhiệm của Chủ tịch UBND TP và Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND TP ủy quyền cho Thủ trưởng các sở-ngành, Chủ tịch UBND quận-huyện bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch công chức đối với các trường hợp giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức từ hạng 2 và tương đương trở xuống, kể cả các chức danh nghề nghiệp có hạng cao hơn nhưng hệ số lương tương đương ngạch chuyên viên chính; quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, nâng bậc lương trước hạn để nghỉ hưu và mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, định mức phụ cấp thâm niên nghề, giải quyết thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đang hưởng lương ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống, viên chức đang hưởng lương chức danh nghề nghiệp hạng 2 và tương đương trở xuống, kể cả các chức danh nghề nghiệp có hạng cao hơn nhưng có hệ số lương tương đương ngạch chuyên viên chính; quyết định xử lý kỷ luật đối với công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, quản lý và sử dụng; thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với viên chức thực hiện theo Điều 14 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Giám đốc Sở Nội vụ được ủy quyền ban hành văn bản gửi Bộ Nội vụ thống nhất ý kiến về tiếp nhận công chức không qua thi tuyển; ban hành quyết định tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức; ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng đơn vị dự toán cấp 1 thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND TP.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được ủy quyền tiếp nhận, xem xét, quyết định công nhận Hiệu trưởng trường Trung cấp tư thục trên địa bàn TP.

Thủ trưởng sở-ngành là cơ quan chủ quản của trường trung cấp công lập trực thuộc được ủy quyền tiếp nhận, xem xét, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc.

Chủ tịch UBND quận-huyện được ủy quyền tiếp nhận, xem xét, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc và xem xét, quyết định công nhận, không công nhận Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục trên địa bàn TP.

 

VHTin mới hơn
Tin đã đưa