title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Chuẩn bị nguồn nhân lực cho đô thị thông minh
Thứ tư, 31/07/2019, 01:51 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Chuẩn bị nguồn nhân lực cho đô thị thông minh
Người ký
Ngày hiệu lực 31/07/2019
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (HCM CityWeb) - UBND TP vừa giao các sở, ban, ngành và UBND các quận-huyện tập trung thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án đô thị thông minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 gắn với phương án chuẩn bị nguồn nhân lực, phương thức tài chính và phương thức đầu tư.
Nội dung

Sở Thông tin và Truyền thông được giao xây dựng khung kiến trúc chung để hướng dẫn các quận triển khai đề án đến các phường trong năm 2019; xây dựng Quy chế tích hợp và vận hành Kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái mở, Trung tâm Điều hành đô thị thông minh, Trung tâm Nghiên cứu mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội; xây dựng Đề án đào tạo nguồn nhân lực cho đô thị thông minh giai đoạn 2019 – 2025; tổ chức tập huấn cho nguồn nhân lực thực hiện đề án cũng như hướng dẫn người dân tham gia ứng dụng dịch vụ thông minh.

Để sớm hoàn thành đề án, UBND TP cũng yêu cầu tất cả quận, huyện, sở, ngành đẩy mạnh ứng dụng giải pháp công nghệ trong quản lý điều hành kinh tế - xã hội và các chủ trương TP đã giao như: triến khai mô hình “phòng họp không giấy” và ứng dụng “giao việc tức thời - nhắc việc thông minh”, Ứng dụng tiếp thu góp ý của người dân...

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm