title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ nhiệm vụ quy hoạch chung TP. Đà Lạt
Thứ sáu, 02/12/2011, 20:15 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

B Xây dng đã tng hp các ý kiến B, Ngành hoàn chnh h sơ Nhim v Quy hoch chung thành ph Đà Lt, tnh Lâm Đng đ trình Th tướng Chính ph.

Theo V trưởng V Kiến trúc Quy hoch Vương Anh Dũng:

Về ý kiến đề nghị cân nhắc phạm vi lập quy hoạch và ranh giới thành phố: Bộ tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa nội dung “...khu vực thành phố Đà Lạt, 03 huyện và một phần diện tích huyện Lâm Hà với diện tích 3308,28 km2...’ là phạm vi nghiên cứu quy hoạch không phải là ranh giới lập quy hoạch, đảm bảo phù hợp với chủ trương Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Công văn số 3697/VPCP-KTN ngày 1/6/2010 của Văn phòng Chính phủ. Về đề xuất ranh giới mới thành phố Đà Lạt sẽ được bổ sung vào yêu cầu nghiên cứu và làm rõ trong quá trình lập đồ án quy hoạch.

Về ý kiến cân nhắc mục tiêu xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương: Tiếp thu ý kiến và không đưa nội dung này vào mục tiêu phát triển của thành phố Đà Lạt.

Về nội dung quy hoạch cần gắn với quy hoạch phát triển giáo dục thành phố Đà Lạt và vùng Tây Nguyên: Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, trong thuyết minh nhiệm vụ đã nêu rõ căn cứ pháp lý để lập quy hoạch bao gồm các quy hoạch ngành đã được phê duyệt, bao gồm cả quy hoạch phát triển giáo dục, đào tạo.

Về bổ sung chỉ tiêu và quy mô sử dụng đất dành cho giáo dục, y tế: Theo Quy chuẩn quy hoạch xây dựng, chỉ tiêu đất xây dựng đô thị đã bao gồm cả chỉ tiêu sử dụng đất cho các công trình giáo dục, y tế, thể dục thể thao, thương mại...

Về đề nghị bổ sung căn cứ lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2020: Tiếp thu và bổ sung ý kiến này vào căn cứ pháp lý lập quy hoạch trong thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch.

Về dự báo tỷ lệ đô thị hoá 60 – 70%, chỉ tiêu đất xây dựng đô thị từ 200 – 300 m2/người chưa làm rõ được chức năng đô thị sinh thái và đa dạng sinh học theo tính chất của đô thị: Việc dự báo tỷ lệ đô thị hóa 60%-70% là phù hợp với tình hình và xu thế phát triển của thành phố Đà Lạt trong tương lai cũng như định hướng phát triển đô thị toàn quốc.

Để đảm bảo tính chất của thành phố Đà Lạt là đô thị sinh thái và đa dạng sinh học, nhiệm vụ quy hoạch đã đề xuất chỉ tiêu 200-300m2 /người. Tuy nhiên, tính chất đô thị sinh thái sẽ được làm rõ thông qua các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan trong quá trình lập đồ án quy hoạch.

Về đánh giá kỹ nguồn tài nguyên khoáng sản, để có giải pháp quy hoạch hợp lý, tránh thất thoát tài nguyên: Tiếp thu và bổ sung ý kiến này vào yêu cầu nghiên cứu trong nội dung đánh giá hiện trạng.

Về chỉ tiêu cấp nước công nghiệp, đề nghị nâng cao hơn 25m3/ha: Nhằm đảm bảo tính chất đô thị sinh thái, dự kiến trên địa bàn thành phố Đà Lạt ưu tiên phát triển công nghiệp sạch, kỹ thuật cao, do đó chỉ tiêu 25 m3/ha là phù hợp với tiêu chuẩn cấp nước.

Về bổ sung yêu cầu nghiên cứu về cấp nước: Tiếp thu và bổ sung ý kiến này vào yêu cầu nghiên cứu các giải pháp về nguồn cấp nước;

Về giải pháp thoát nước gắn kết với quy hoạch giao thông, đảm bảo tính đồng bộ: Tiếp thu và bổ sung ý kiến này vào yêu cầu nghiên cứu hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Về xem xét mức độ ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản cá nước lạnh tại huyện Lạc Thủy và Đức Trọng: Tiếp thu và bổ sung ý kiến này vào yêu cầu nội dung đánh giá môi trường chiến lược.

(Theo Báo Xây dựng điện tử)

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm