title Thông tin chỉ đạo điều hành

Chương trình cải cách hành chính TPHCM giai đoạn 2018-2020 gắn với xây dựng chính quyền điện tử
Thứ sáu, 07/12/2018, 07:43 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb)- UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2018-2020. Theo đó, các chỉ tiêu hàng năm phải đạt được là: Thủ tục hành chính đạt mức hài lòng trên 80%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn của từng lĩnh vực trên 90%; sự hài lòng của cá nhân đối với các dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp đạt trên 80%.

Trong lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), có 30% TTHC được xử lý mức độ 4; 70% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Đến 2020, phấn đấu Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) của TP trong nhóm 5 địa phương đứng đầu cả nước.

Kế hoạch nhấn mạnh đến việc hiện đại hóa nền hành chính nhà nước thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và triển khai thực hiện Đề án Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025.

Xem toàn văn Kế hoạch 
 

NTH
 

Tin mới hơn
Tin đã đưa